ReadyPlanet.com
dot
dot dot
คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร วัดหน้าต่างนอก

คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร
วัดหน้าต่างนอก (สหายธรรมหลวงพ่อปาน)


         อย่ามีความหลงใหลใฝ่ฝันในชีวิตจงอย่าคิดว่า เราไม่ตาย เราไม่แก่ ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรก  โดยเฉพาะ "ทุกขสัจ"

         พระพุทธเจ้าทรงสอน ไม่ว่าสอนใครทั้งหมด เมื่อขึ้นสุดท้ายท่านก็ลง อริยสัจ  คิดให้เข้าใจเพียงแค่ ทุกขสัจ อย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆ ถ้าเห็นทุกข์ตัวเดียวอีก  ๓  ตัว  ปรากฏ

         คำว่า สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ในเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็รู้ว่าใครทำให้เราทุกข์ อะไรทำให้เราเป็นทุกข์ ไม่ต้องไปนั่งคิด ถ้าเราเห็นทุกข์ และเข้าใจในทุกข์แล้ว  ก็มีความเบื่อหน่ายในทุกข์ เพราะการเกิด  นิโรธ ความดับมันก็เกิด เมื่อนิโรธความดับเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพุทธศาสนาคือความเข้าใจถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
พุทธะ - ธรรมบรรยาย

ทาน ศีล ภาวนา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดยพระอาจารย์วิชชา กิจจวิชโช วัดป่าวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ article
ธรรมทาน และ อภัยทาน
"พระโสดาบัน" โดย พระราชพรหมญาณ
"อย่าทนงตน" โดย หลวงพ่อราชพรหมญาณ
หลวงปู่ชาตอบปัญหา แก่พระสุญโญภิกขุ
"พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง" ตอนที่ ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"รักษาศีล" ทำอย่างไร?
กระจกส่องกรรม
นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย โดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ
“วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร” ตอนที่ ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"ก้อนหิน" กับ "เลขหวย" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
"บุญหน้าตาเป็นอย่างไร" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
ธรรมะบรรยาย : หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย - จิตสู่ภวังค์ (๑) โดย คุณ Mirin
ชนะใครไม่เท่าชนะใจตนเอง โดยพระมิตซูโอะ คเวสโก 2 ก.พ.52
บางส่วนจากหนังสือ“มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
ลักษณะของ "คู่สร้างคู่สม" (puyka)
โดยมาก"อยากเป็นพระพุทธเจ้า"มากกว่าการช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ (copy)
เทวดาถามคำถาม : deva asked for dhamma (copy)
เข้าใจผิดเรื่องการบรรลุธรรม (TH-ENG) (copy)
การใช้ถ้อยคำของพระพุทธองค์ (copy)
"เจแต่กาย" แต่ "ใจไม่เจ"[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138616)

สาธ หลวงพ่อจง กล่าวความจริงโดย แท้ หนอ

ผู้แสดงความคิดเห็น โพธิญาณ วันที่ตอบ 2011-06-22 12:03:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.