ReadyPlanet.com
dot
dot dot
นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย โดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ

นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย
"การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


"ผู้ถูกนินทา" พึงมีเหตุผล

คำนินทาใด ๆ ไม่อาจทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้ คนจะดีก็เพราะกรรม คนจะเลวก็เพราะกรรม
หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ หรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่

ควรถือความจริงนี้เป็นสำคัญ และอย่าทำหรือไม่ทำอะไรเพราะกลัวนินทา  หรือเพราะปรารถนา
สรรเสริญ อย่าทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดี   แต่จงทำอะไรก็ตามทุก
อย่างที่พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัดว่าเป็นกรรมดีเท่ากัน แม้ว่าการทำกรรมดีจะมีผู้นินทา

นินทานั้นไม่มีโทษแก่ "ผู้ถูกนินทา" เลย  ถ้า "ผู้ถูกนินทา" ไม่รับ   คือไม่ตอบ

เช่นเดียวกับ "ผู้ถูกด่า" ไม่ด่าตอบ "ผู้ถูกขู่" ไม่ขู่ตอบ  "ผู้ถูกชวนวิวาท" ไม่วิวาทตอบ  แต่
คำนินทาว่าร้ายทั้งจะตกเป็นของ 
"ผู้นินทา"  ทั้งหมด  "ผู้นินทา" คือ "ผู้ทำกรรม"  ซึ่งเป็น
กรรมไม่ดี  ไม่ว่า "ผู้ถูกนินทา" จะรับ หรือไม่รับก็ตาม นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดี
ของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้นแม้เมื่อถูกนินทาแล้ว  ก็ให้คิดว่า "ผู้นินทา" เราได้รับการตอบแทนแล้ว  คือ ได้รับผลของ
กรรมไม่ดี  ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น  ผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละได้ตอบแทนเขา
"ผู้นินทา" แล้ว เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด

ความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุด ผู้ใดทำกรรมไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น
ความเชื่อเช่นนี้จักทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้าย  เป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตน  เป็นการ
ป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดี  ทั้งทางกายวาจาและใจ  โดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน  ผลจัก
เป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย

จากเวบ พลังจิต
พุทธะ - ธรรมบรรยาย

ทาน ศีล ภาวนา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดยพระอาจารย์วิชชา กิจจวิชโช วัดป่าวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ article
ธรรมทาน และ อภัยทาน
"พระโสดาบัน" โดย พระราชพรหมญาณ
"อย่าทนงตน" โดย หลวงพ่อราชพรหมญาณ
หลวงปู่ชาตอบปัญหา แก่พระสุญโญภิกขุ
คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร วัดหน้าต่างนอก
"พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง" ตอนที่ ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"รักษาศีล" ทำอย่างไร?
กระจกส่องกรรม
“วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร” ตอนที่ ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"ก้อนหิน" กับ "เลขหวย" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
"บุญหน้าตาเป็นอย่างไร" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
ธรรมะบรรยาย : หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย - จิตสู่ภวังค์ (๑) โดย คุณ Mirin
ชนะใครไม่เท่าชนะใจตนเอง โดยพระมิตซูโอะ คเวสโก 2 ก.พ.52
บางส่วนจากหนังสือ“มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
ลักษณะของ "คู่สร้างคู่สม" (puyka)
โดยมาก"อยากเป็นพระพุทธเจ้า"มากกว่าการช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ (copy)
เทวดาถามคำถาม : deva asked for dhamma (copy)
เข้าใจผิดเรื่องการบรรลุธรรม (TH-ENG) (copy)
การใช้ถ้อยคำของพระพุทธองค์ (copy)
"เจแต่กาย" แต่ "ใจไม่เจ"[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (140170)

ขอบคุณมากๆ สำหรับคตินี้นะครับ

ผมมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ICE วันที่ตอบ 2012-01-15 19:47:34


ความคิดเห็นที่ 2 (138563)

คุณ Dungtrin กล่าวไว้ น่าสนใจเลยนำมาลงค่ะ

"ทำดียังไม่ได้ดีเพราะเคยชั่ว ทำชั่วยังไม่ได้ชั่วเพราะเคยดี"

ผู้แสดงความคิดเห็น puyka วันที่ตอบ 2011-06-14 12:20:50


ความคิดเห็นที่ 1 (138414)

อยากทราบว่า คนที่นินทาคนแล้วกลับใจเป้นอย่างไร

 

ส่วนคนที่นินทาคนแล้วไม่กลับตัวกลับใจมีกรรมอย่างไร

 

 ทำไมคนทำชั่วกับอยู่ในสังคมแบบสุขสบายแล้วคนดีถึงต้องอับอายอยู่ในสังคมไม่ได้

 

ก็ที่เขาจะตัดสินใครดีใครชั่วทำไมเขาถึงไม่ถามคนที่ถูกใส่ร้าย

 

แล้วเมื่อไรกันค่ะ ที่คนเลวจะได้รับบทลงโทษ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิง วันที่ตอบ 2011-05-22 19:07:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.