ReadyPlanet.com
dot
dot dot
สร้างอุโบสถมหาอุตม์ และ หล่อพระองค์ใหญ่ ถวายพระ ๒ เจ้า (ถวายพระพุทธเจ้าและพระเจ้าอยู่หัว)

โครงการสร้างพระแทนกาย .. หล่อองค์พระใหญ่ ถวายพระ ๒ เจ้า (ถวายพระพุทธเจ้า และพระเจ้าอยู่หัว)

 

Photobucket

พระแทนกาย ปางมารวิชัย องค์ที่ ๑ หล่อเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ภายในวันเดียว 

        "เหตุผลของการสร้างองค์พระใหญ่ ๓ องค์  เพราะฝันเห็นถึง ๒ ครั้ง เหมือนมาเตือนให้สร้างไว้ที่วัดแห่งนี้ และเป็นความตั้งใจอยากจะสร้างเขตพุทธสถาน ให้เป็นที่กราบสักการบูชาของประชาชน ด้วยอานิสงส์การสร้างองค์พระ จะทำให้เราได้บุญตลอดเวลาเมื่อมีคนมากราบไหว้ ชะตาชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำ เพราะได้สร้างสรณะที่พึ่งอันสูงสุดไว้แล้ว เมื่อสร้างแล้ว ใจเราย่อมน้อมไปในองค์พระ เป็นการปิดประตูอบายภูมิ  ... " 

พระมหาภูวการ  กิตฺติวํโส

กำหนดการการสร้างพระแทนกาย ปางมารวิชัย ๓ องค์

Photobucket

แบบหล่อเรซิ่นตั้งไว้เพื่อรอการสร้าง (ซ้ายมือคือพระองค์ใหญ่สุด)

* วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ : สร้างแล้วเสร็จ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๕๐ เมตร สูง ๘ เมตร
* วันที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒ :  กำหนดหล่อองค์พระองค์ที่ ๒ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๕๐ เมตร สูง ๘ เมตร  ซึ่งงบประมาณองค์ละ ๓ แสนบาท
* ยังไม่ได้กำหนดวันที่ : องค์ที่สาม จะมีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ เมตร  สูง ๑๕  เมตร ใหญ่กว่า ๒ องค์แรก และจะตั้งประดิษฐานไว้ตรงกลาง ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณ ๑ ล้านบาท


โครงการสร้างอุโบสถถวายพระ ๒ เจ้า
วัดห้วยสอง  ต.สุขเดือนห้า  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท


Photobucket 

อุโบสถมหาอุตม์ (ถ่ายวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒)


หลักการและเหตุผล

        อุโบสถ เป็นสถานที่สำคัญในการทำสังฆกรรม เช่น บวชพระ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประทับพระพุทธเจ้า เสมือนเป็นพระคันธกุฎี (กุฏิ) ของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญ ควรทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้ สร้างบนผืนแผ่นดินไทย ชาวพุทธถือว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัว 

        อาตมา เล็งเห็นความสำคัญของอุโบสถ ๒ ประการนี้ จึงเป็นประธานดำเนินงานสร้างอุโบสถถวายพระ ๒ เจ้า คือ ๑. พระพุทธเจ้า  ๒.พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมีขนาด กว้าง  ๑๐.๖๐  เมตร  ยาว  ๑๗.๕๐  เมตร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓. เพื่อสร้างบุญบารมี

วิธีดำเนินการ

 รับสมาชิกหุ้นส่วนบุญ ๓ หมื่นหุ้น ๆ ละ ๑๐๐  บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

 ๓๖๕  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๑ ถึง  ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๒

งบประมาณ

 - ค่าแรงงาน  ๑๐ คน x ๒๐๐  บาท  x  ๓๖๕  วัน  เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐  บาท
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน  ๒,๒๗๐,๐๐๐  บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า
๒. ได้ตอบแทนคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓. ได้บุญบารมี นำความสุขใจ เจริญก้าวหน้ามาให้ผู้สร้าง

พระมหาภูวการ  กิตฺติวํโส
ประธานดำเนินการสร้างอุโบสถถวายพระ ๒ เจ้า

 


ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินสามารถบริจาคได้ตามชื่อและเลขที่บัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี : วัดห้วยสอง
เลขบัญชี : ๑๐๗ - ๐ - ๐๙๓๙๕ - ๕
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หันคา จังหวัดชัยนาท

หมายเหตุ: หากท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรโปรดส่งชื่อและที่อยู่พร้อมใบนำฝากเงินมาที่วัดทางไปรษณีย์ มายัง พระมหาภูวการ กิตฺติวํโส วัดห้วยสอง  ต.สุขเดือนห้า  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท เพื่อทางวัดจะได้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับท่าน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงกับ

พระมหาภูวการ กิตฺติวํโส ผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (รักษาการเจ้าอาวาส)
โทรศัพท์ : ๐๘๔ - ๔๓๕ - ๘๔๔๙, ๐๘๗ - ๗๓๔ - ๓๕๓๖

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินครั้งนี้ ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีปัญญาญาณ เข้าใจพระธรรมในโลกุตรญาณ จนถึงซึ่งพระนิพพาน เทอญ


* ประวัติการสร้างพระพุทธมงคลบพิตร มหามงคลรัฐ , การหล่อพระแทนกาย ปางมารวิชัย ๓ องค์ และโบสถ์มหาอุตม์ วัดห้วยสอง จ.ชัยนาท
* ๘ - ๑๐ พ.ค ๕๒ : พิธียกช่อฟ้าอุโบสถมหาอุตม์ และพิธีเบิกเนตรพระประธาน วัดห้วยสอง ต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
* แผนที่เส้นทางไปวัดห้วยสอง จ.ชัยนาท




ธรรมะสัมพันธ์ (สื่อกลางศาสนา)

หลวงปู่ถนอม ฐิติธัมโมผู้ผจญวิบากขันติบารมี ตาบอด ขาขาด มือแบไม่ได้ ... แต่ยังบำเพ็ญเพียรทุกวันไม่ขาด
ร่วมทำบุญสร้างฐานที่ประทับยืนรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวร
ประมวลภาพวันงานหล่อพระพุทธรูปแทนกาย ถวายพระ ๒ เจ้า ณ วัดห้วยสอง จ.ชัยนาท
ถวายพระพุทธชินราช ศาลาปฏิบัติธรรม วัดถ้ำผาแล จ.เชียงราย article



[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (140314)

อยากทราบว่าพระองค์ที่ ๓  เร่มหล่อหรือยัง   ถ้ายังไม่ได้หล่อจะมีโครงการประมาณช่วงใด

ผู้แสดงความคิดเห็น rana (ananya_25-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-20 10:41:26



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.