ReadyPlanet.com
dot


ข้อปฏิบัติในการถือศีล 8


ขอถามท่านผู้รู้ทุกท่านเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการถือศีล 8 คือรู้ว่าถือศีล 8 มีอะไรตามข้างล่างนี้

  1. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฆ่าสัตว์
  2. อทินฺนา ทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการลักสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้
  3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์
  4. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
  5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  6. วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงวันใหม่)
  7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม
  8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี

แต่ที่ยังสงสัยได้แก่ ข้อที่ 6...จะดื่มพวกน้ำหรือนมหลังเที่ยงวันไปเท่าไรก็ได้ใช่มั้ย?  แล้วอมพวกลูกอมไว้ก็ถือว่าผิดศีลหรือเปล่า (เพราะเคยเห็นคนที่ไปปฏิบัติที่วัดทานลูกอม)?

ข้อที่ 7...อย่างเราดูทวี เล่นอินเตอร์เน็ตจะเป็นอะไรมั้ย  และถ้าเราเกิดมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีหรือร้องรำในวันที่ถือศีล 8 ก็ต้องงดทำหรือว่ายังทำอยู่ได้ค่ะ?

ข้อที่ 8...แม้จะนอนเสื่อแต่ถ้าใช้หมอนนิ่ม ๆ หนุนนอนนี่ ผิดศีลหรือเปล่าค่ะ?

วันที่เราจะถือศีล 8 จำเป็นจะต้องนุ่งขาวห่มขาวตลอดเลยหรือ และจะต้องจะต้องสวดมนต์ทั้งเช้า กลางวัน เย็นด้วยหรือไม่?

อีกข้อค่ะ ถ้าตั้งใจว่าวันนี้เราจะถือศีล 8 ต้องสวดอารธนาศีล 8 ก่อนหรือเปล่า  ทำเลยโดยไม่ต้องกล่าวได้มั้ย (แบบตั้งใจเต็มร้อย)....ขอบคุณทุก ๆ คนล่วงหน้าเลยค่ะผู้ตั้งกระทู้ Mirin :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-29 09:31:33


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (2989163)

สงสัยเหมือนกันครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ้าขาว วันที่ตอบ 2009-04-29 12:39:12


ความคิดเห็นที่ 2 (2989555)

การให้ทาน หมายถึง การเสียสละ... สละ...  ละ...  เพื่อปลดกิเลสคือ
"ความโลภของจากจิต"

การรักษาศีล ทำเพื่อปลดกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ออกจากจิต

การภาวนา ทำเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทัน ไม่ให้จิตหลงไปตามกิเลส
ตัณหา อุปทาน อกุศลกรรม

ฉะนั้นการให้ทาน รักษาศีลและภาวนา ควรทำที่จิต เพราะจิตเป็นเรา
ร่างกายไม่ใช่เรา

ต้องปฏิบัติให้จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าวให้ได้ ให้จิตสั่งกายได้ จะดี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น student วันที่ตอบ 2009-04-30 09:11:37


ความคิดเห็นที่ 3 (2989584)

การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ต้องเริ่มจากรักษาศีล

เพราะว่าการทำสมาธิ เข้าฌาน มีการทำมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้า
อุบัติ

ฤาษีทั้งหลายสามารถทำสมาธิจนเหาะได้ หายตัวได้ ทำอะไรต่างๆ ได้
ตามกำลังของสมาธิที่เรียกว่าฤทธิ์ แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมไปพระนิพพาน
ได้  จนพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จึงได้สั่งสอน
ไว้ว่าทางเดินไปสู่พระนิพพาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เรียกว่ามรรค 8

พระท่านสอนว่า การรักษาศีล จิตเป็นผู้กระทำ สั่งกาย วาจา ให้เรียบร้อย
ไปด้วย

ขณะที่เราพยายามรักษาศีล ดูศีลของเราอยู่ ขณะนั้น ช่วงเวลานั้นจะเป็น
การทำสมาธิไปด้วย  สมาธิในการระมัดระวังศีลอยู่จะเป็น สัมมาสมาธิ ที่ทำให้ปัญญา ที่เรียกว่าสัมมาปัญญา เป็นการกำจัดกิเลสออกไปจากจิตได้
เป็นทางนำไปสู่พระนิพพานได้ ตามที่พระท่านว่า สีเลนะ นิพพุติงยันติ

.......  สัมมาสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้เกิดสัมมาปัญญา ขจัดอวิชชาออกไปได้  (ซึ่งการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตา จะเดินหรือทำงานอยู่ก็ทรงสมาธิจิตได้ เพราะจิตเป็นผู้ทำสมาธิ) 

ถ้าทำแล้วจะรู้ว่าศีลแต่ละข้อละเอียดมาก การผิดศีลแต่ละข้อส่งผลต่อ
ผู้ละเมิดอย่างไร ถ้าเห็นชัดแล้วจะไม่กล้าละเมิดศีลเพราะผลมันน่ากลัว
มาก ไม่มีใครไม่อยากทุกข์หรอก

พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์กันนะ ศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้  

พระท่านสอนมา

ผู้แสดงความคิดเห็น student วันที่ตอบ 2009-04-30 09:36:28


ความคิดเห็นที่ 4 (2989614)

วิธีรักษาศีล  เลือกให้เหมาะกับตัวเรา ทำแล้วจิตและกายต้องไม่ทุกข์เดือดร้อน

ทำกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ หรือ   คิดดี พูดดี ทำดี    "ระวังที่จิต"

ระวังใจให้คิดดี ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน รวมทั้งใจตนเองด้วย

ไม่คิดอิจฉา ริษยา โกรธ เกลียด น้อยใจ ใจคิดไม่ดีกับใครหรือเปล่า
ต้องคอยสำรวจดู

ถ้าระวังที่ใจไม่ผ่านจะเผลอออกมาทางวาจา ถ้าสกัดกั้นได้ วาจาก็ดีไป
ไม่พูดให้ใครเดือดร้อน ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น แต่ถ้าสกัดไม่อยู่มันจะออก
มาทางวาจา ก็พยายามรู้ตัวหยุดให้ทัน อย่ายาว แล้วกลับไปพิจารณา
วันหน้า ชั่วโมงหน้า จะพยายามไม่ให้เกิดอีก

ถ้าระวังที่วาจาไม่อยู่ กายจะทำตามกิเลสไปด้วย เช่น ไปตี ต่อย ทุบ
ทำร้าย เขา กระทืบเท้า    สั่นชี้ไม้ชี้มือ หน้าตาก็เปลี่ยนไป  ร้องไห้
หัวเราะเยาะเย้ยเขา เป็นต้น

การฝึกให้เริ่มระวังศีลทีละ 1 ช.ม. เช่น ตอน ตี 5 - 6 โมงเช้า พยายาม
ให้บริสุทธิ์จริงๆ

พอ 6 โมงก็ทบทวน 1 ช.ม.มานี้ผิดพลาด พร่องตรงไหน ดูที่จิตเรา
อย่าไปโทษผู้อื่น

แล้วเลื่อนเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 2 ช.ม. 3 ช.ม. อีกหน่อยจิตระวังเต็มวัน
ไปเอง

การทบทวนจะใช้ตอนก่อนนอนทำสมาธิแล้วจิตนิ่งดีแล้ว ก็ได้ การทบทวน
ดูว่าใจ วาจา กายเราผิดพลาดตรงไหน หาเหตุด้วยว่าเพราะอะไร เช่น ใจ
เราไปไม่พอใจเขา หาว่าเราไม่พอใจเขาเพราะอะไร เพราะเราไปยึดว่าทำ
ผิดทำไม่ถูก ไม่ชอบแบบนี้ ก็ตามหาเหตุไปเรื่อยๆ จะพบเหตุที่แท้จริง นี่คือ
การหาเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยไปด้วย เมื่อพบเหตุแล้วจิตมันจะทาง
แก้เอง ก็พยายามแก้ไป จนทำได้ในที่สุดก็ถือว่าเราชนะ

การพิจารณาใจต้องสงบพอสมควรจึงจะเห็นส่วนมากทำตอนทำสมาธินิ่ง
แล้วพิจาณาไป อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเช่นกัน รู้เหตุที่ทำให้เกิด กิเลสตัวไหน
เราก็จะพัฒนาจิตเราไปเรื่อยๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น student วันที่ตอบ 2009-04-30 10:07:31


ความคิดเห็นที่ 5 (2989662)

     การรักษาศีลไม่จำเป็นต้องอาราธนาศีล ตั้งใจเมื่อไรก็เมื่อนั้น
เวลาไหนก็ได้ และไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาวด้วย เพราะรักษาที่ใจ
ทำใจเราให้เป็นศีล ให้ใจเราใสสะอาดก็แล้วกัน  รักษาที่บ้าน ที่วัด
ที่ทำงานก็ได้  จริงๆ แล้วให้รักษาทุกขณะ ลมหายใจเข้าออก เดิน
อยู่นั่งอยู่ นอนอยู่ ได้ทั้งนั้น

     ศีลข้อ 6 งดอาหารมื้อเย็น เพื่อลดความกำหนัดในกาม ก็ดูว่า
ร่างกาย เราหิวหรือไม่ บางคนดูเข้าไปในกระเพาะอาหารว่าน้ำย่อย
มันหลั่งหรือเปล่า ถ้าหิวก็ควรจะกินอะไรรองท้อง ถ้าของเบาๆ ไม่พอ 

    ต้องของหนัก ก็ลาศีลไป ไม่เป็นไร ไม่งั้นร่างกายมันเดือดร้อนจะเป็น
โรคกระเพาะอาหารเอา น้ำปานะ ทานได้ตลอด แต่ถ้าเห็นอาหารแล้ว
เกิดอยากกิน น่ากิน(ร่างกายไม่ได้หิวนะ)  แต่ต้องอดทนไม่กินเพราะ
ถือศีล 8 ศีลข้อนี้ก็พร่องไปแล้ว ไม่ขาดแต่พร่อง  เป็นต้น

     ศีลข้อ 7 การดู ทีวี ต้องดูแบบพระที่ท่านดูกัน ดูได้แต่ดูอย่างพิจารณา
 ดูกิเลส แสดงไปตามกิเลส มีกิเลสแบบนี้ จึงเป็นแบบนี้ นิสัยแบบนี้
พิจารณาตามธรรม ไม่ได้ดูเพื่อความสนุกสนาน

     ดูแล้วอย่าให้จิตไหลไปตามเรื่องที่ดู มีอารมณ์ร่วมไปด้วย เกลียด
โกรธ ยินดี ยินร้ายไปด้วย อันนี้ดูไม่เป็น ดูแล้วต้องได้ประโยชน์นำมา
สอนตนเอง

     การแต่งหน้าแต่งตัว ทำได้ แต่งเพื่อความสบายตัว ตามปกติของ
สังคมที่อยู่ เพื่อไม่ให้แปลกแตกต่าง  แต่ต้องไม่แต่งเพื่อให้ฝ่ายตรงข้าม
มองว่าเราสวยงาม หรือเพื่อยั่วกิเลสฝ่ายตรงข้ามให้ชอบเราหลงเรารักเรา

     ศีลข้อ 8 นอนที่นอนสูงไม่เกินคืบ หนุนหมอนนุ่มๆ ก็ได้ ข้อนี้ไม่ให้
ติดความสบายจะขี้เกียจ แต่เวลาทำ ข้อนี้เขาพิจารณาความตายกัน
เรานอนตายอยู่ไม่มีอะไรเอาไปได้ ที่นอนก็แค่นี้ ตานร่างกายก็เน่าเปื่อย
ไป เอาจิตขึ้นไปกราบพระข้างบน ทิ้งร่างกายไว้ที่นี่แหละ

     ศีล 8 เป็น ศีลของพระอนาคามี  ต้องพิจารณาร่างกาย พิจารณา
ความตาย ตัดกามฉันทะและโทสะ

ผู้แสดงความคิดเห็น student วันที่ตอบ 2009-04-30 10:35:28


ความคิดเห็นที่ 6 (2990066)

ขอบคุณคุณ student   ละเอียดและชัดเจนมาก ๆ เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Mirin วันที่ตอบ 2009-05-01 07:30:09


ความคิดเห็นที่ 7 (2996664)

anumotana ka

ผู้แสดงความคิดเห็น datchanee วันที่ตอบ 2009-05-12 08:32:31


ความคิดเห็นที่ 8 (3234105)

แวะเข้ามาอ่านขอขอบคุณท่านstudent มากนะคะ กำลังเริ่มปฎิบัติค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณภัสกนก พรหมมณี (pranee248-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-29 13:26:17


ความคิดเห็นที่ 9 (3234403)

http://www.watpanonvivek.com/phpBB306/viewtopic.php?f=34&t=1390     

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่บ้าน วันที่ตอบ 2010-07-31 09:13:13


ความคิดเห็นที่ 10 (3237744)

อยากถือศีล5แต่เว้นศีลข้อที่3ไม่ได้ ถือศีลได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนีย์ (sawanee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-12 16:50:34


ความคิดเห็นที่ 11 (3237783)

งั้นก็แสดงว่ามีกำลังใจรักษาศีล4ข้อ ก็รักษาไปก่อนต่อเมื่อพร้อมก็จะอยากรักษาให้ครบ5ข้อเอง และเมื่อรักษาครบ5ข้อจนจิตชินก็จะอยากรักษาศีล8เอง

ตอนนี้ถ้าอยากรักษา4ข้อก็ปฏิบัติเลยค่ะ ดีกว่าไม่รักษาเลยซักข้อเดียว

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่บ้าน วันที่ตอบ 2010-08-12 21:42:09


ความคิดเห็นที่ 12 (3237930)
???????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?? ???????? ?? ?? ... ????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???
ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2010-08-13 17:34:01


ความคิดเห็นที่ 13 (3254997)

ดีมากเลยมาปฏิบัติกันเถอะค่ะ ม่ว่าจะอยู่บ้านหรือที่วัดก็ทำได้ทั้งนั้น ถ้ามีความตั้งใจจริง

ขออนุโมทนา  สาธุ สาธุ!!

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อยน้อย วันที่ตอบ 2010-10-07 20:41:48


ความคิดเห็นที่ 14 (3264126)

อยากรักษาศิล 8 ให้ได้ อาทิตย์ละ วัน หรือเลือกเอาวันเกิด แต่ว่าทำงานด้วย เวลาพักกลางวัน กินข้าวเที่ยง ก็คือเที่ยงจริงๆ ถึงบ่ายโมงเข้าทำงาน แล้ว หลังจากนั้นเราก็ไม่กินข้าวเย็น ปฏิบัติข้ออื่นๆ ได้เกือบครบ ก็น่าจะได้ใช่มั้ยค่ะ ......เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าค่ะนี่

ผู้แสดงความคิดเห็น มล วันที่ตอบ 2010-11-10 11:44:49


ความคิดเห็นที่ 15 (3264231)

ลุย...ค่ะ...ลุย...

อนุโมทนาในความตั้งใจเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น piyo (ปิโย) วันที่ตอบ 2010-11-10 21:38:07


ความคิดเห็นที่ 16 (3264649)

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น จุบแจง วันที่ตอบ 2010-11-13 13:43:37


ความคิดเห็นที่ 17 (3270637)

อย่างข้อที่7ถ้าสมมุติว่าคุณครูให้รำในงานวันเด็กเรียกว่าผิดศีลหรือเหล่า

ข้อที่ 8 ถ้าไปทะเลต้องนั่งริมชายหาดแล้วต้องนอนเสื่อผิดศีลหรือเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ลักษณาวดี (luksanawadee-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-20 18:12:14


ความคิดเห็นที่ 18 (3270638)

อยากให้มีเป็นรายการ เพื่อจะได้สอนให้ทุกคนทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วจะได้รู้ว่าการทำความชั่วนั้นอาจทำให้เราตกนรกก็ได้ขอบคุณนะคะที่ให้คติสอนใจ

แต่ในคติสอนใจก็มีคำถาม ถ้าเราทำตามไม่ได้หมดทุกข้อจะผิดศีลไหม

 

 

                                   หนูอยากได้คำตอบจังหนูจะได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอน  ขอบคุณอีครั้งนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกศรินทร์ (gad and beem-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-20 18:20:43


ความคิดเห็นที่ 19 (3270800)

การรักษาศีล ให้ใช้ "จิต" ในการปฏิบัติ

ให้ดูตัวเอง อยู่กับตัวเอง พิจารณาตัวเอง

ตำหนิตัวเองเยอะๆ อย่าเพิ่งดูคนอื่น

ถึงแม้จะอยู่ระหว่างการทำงานก็ตาม

การรักษาศีล ให้เริ่มจากศีล 5 ก่อน 

เมื่อศีล 5 ได้แล้ว รอดแล้ว ก็ค่อยขยับ เป็นศีล 8 ศีล 10

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สายลมคืนสู่ธรรม วันที่ตอบ 2010-12-21 13:02:17


ความคิดเห็นที่ 20 (3272434)

ศีล8เราควรปฎิบัติที่วัดดีกว่านะคะ ถ้าอยู่บ้านเราเล่นแชทเราว่ามันไม่เหมาะนะคะ เผลอพูดคุยกับเพื่อนเรื่องกิเลส จะไปดูหนังวันไหน แบบนี้ศีลขาดพอดีค่ะ ศีล8ควรแต่งขาวนุ่งขาว สวดมนต์ ทำวัตรเช้า

อยู่บ้านควรรักษาศีล5ก็พอ เมื่อเรามีศีลแล้ว เราจะทำทานเราก็ได้บุญมาก เราไม่เอาเปรียบใคร ทำได้ทุกวันเราก็จะกลายเป็นคนที่มีศีลไม่บกพร่อง ซึ่งเมื่อตายไปก็มีสุขติเป็นที่ไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ธิญาดา วันที่ตอบ 2011-01-01 22:37:39


ความคิดเห็นที่ 21 (3290990)

การถือศีล 8 แนะนำว่าควรกระทำในวันที่ เหมาะสมจิงๆ  เช่นหาวันว่างซัก 1 วันก็ได้ เพระต้องสวดมนต์เช้า เย็นด้วย  อาทิตย์ละ 1 วัน ก็ถมถืดแล้ว  ไม่จำเป็นต้องติดต่อกันหลายวันก็ได้  เพราะตราบใดที่ยังต้องยุ่งวุ่นวายกับเรื่องทางโลกอยู่มันก็ยากที่จะคงอยู่ในกฏได้

ถ้าอยากทำทุกวัน เอาแค่ศิล 5 ให้ได้ก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น เคยลองแล้ว วันที่ตอบ 2011-04-27 11:56:56


ความคิดเห็นที่ 22 (3291025)

ศีล แปลว่า ปกติ  ถ้าทำได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ ไม่ต้องคอยระวัง  แม้ในฝันก็ไม่ยอมละเมิดศีล นั่นแหละแสดงว่าเรามีศีลรักษาแล้ว 

ฉะนั้น ทำได้ทุกวัน ทุกขณะ  ทุกสถานที่ 

ศีล รักษา 3 ชั้น  กาย วาจา ใจ  ไม่ทำเอง  ไม่ยุยงให้ผู้อื่นทำ  ไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นละเมิดศีล

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกศิษย์พระ วันที่ตอบ 2011-04-27 15:57:22


ความคิดเห็นที่ 23 (3291088)

 

สาธุ สาธุ ถูกต้องแล้ว

ศีล แปลว่า ปกติ  ถ้าทำได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ ไม่ต้องคอยระวัง  แม้ในฝันก็ไม่ยอมละเมิดศีล นั่นแหละแสดงว่าเรามีศีลรักษาแล้ว 

ฉะนั้น ทำได้ทุกวัน ทุกขณะ  ทุกสถานที่ 

ศีล รักษา 3 ชั้น  กาย วาจา ใจ  ไม่ทำเอง  ไม่ยุยงให้ผู้อื่นทำ  ไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นละเมิดศีล

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2011-04-28 09:27:55


ความคิดเห็นที่ 24 (3291582)

การทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนสำหรับคนที่ถือศีล 8 จะผิดศีลข้อ 3 หรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เขมสุโข (arirang_eak-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-03 09:11:32


ความคิดเห็นที่ 25 (3291651)

ถ้านอนหลับไปไม่รู้ตัว  เคลื่อนออกมา  ไม่ผิด

แต่ถ้าตั้งใจ รู้ตัว  ผิด  

วิกาลโภชนา จะลดเรื่องนี้ลงได้มาก

ถ้าจะละ  ต้องใช้อสุภกรรมฐาน กายคตานุสติกรรมฐาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ภิกษุ วันที่ตอบ 2011-05-03 15:33:48


ความคิดเห็นที่ 26 (3292966)

การที่เราต่างมีความตั้งใจกอบโกยบุญกุศลนั้น ถือว่าเยี่ยมยอดสำหรับผู้แสวงหาหนทางอันเป็นสุขใส่ตน การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั้นเราควร อาราธนาศีล สมาทานศีล เสียก่อนอื่น ศีลจึงรักษาเรา มิใช่รักษาด้วยใจเพียงอย่างเดียว ตัวอย่าง แม้เด็กแบเบาะนอนไร้เดียงสา มิได้ทำชั่วแต่อย่างใด ก็ไม่ถือว่าได้บุญแต่อย่างใด เราเองเช่นกัน ไม่ได้ทำผิด ดื่มสุรา หรือโกหกใคร ก็ไม่ถือว่าเราได้บุญ ดังนั้นเราต้องสมาทานศีลเสียก่อน ส่วนจะรักษาได้มากน้อยอย่างไรก็เป็นอีกเรื่อง เพราะคำว่าวิสุง วิสุง หมายความว่า บางข้อ อีกอย่างการที่เรารักษาศีลนี้ก็ไม่ควรตีความเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเรา อะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น วัชระเทพ วันที่ตอบ 2011-05-15 21:05:56


ความคิดเห็นที่ 27 (3301230)

ข้อ6 นมดื่มไม่ได้ถือว่าเป็นอาหาร ลูกอมถ้าไม่มีสารอาหารไม่ผิด (ดูเจตนาทานเพื่อเป็นอาหารหรือไม่)ถ้าให้ดีไม่ต้องทำ ให้ดื่มนำเอาหรือน้ำผลไม้ที่กรองแล้ว หรือนำปานะ

ข้อ 7 ดูทีวีเล่นเน็ดได้ดูเจตนาว่าทำให้สนุกหรือทำงาน ทางที่ดีไม่ทำ ถือศีลแล้วน่าจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อ 8 หมอนไม่เป็นไร

วันถือศีลนุ่งขาวก็ดีไม่นุ่งไม่เป็นไร ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ไม่ผิดถ้าสวดก็ดีให้ดูความหมายมาสอนดัวเอง

ถ้าตั้งใจว่าวันนี้เราจะถือศีล 8 ต้องสวดอารธนาศีล 8 ก่อนจะดีที่สุดหรือสวดเองก็ได้ตั้งสัจจะเองคนเดียวก็ได้

อนุโมทนาด้วยผมก็ทำเช่นกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุโมทนาด้วยผมก็ทำเช่นกัน (eddy-preepoon-at-hotmail-dot-com )วันที่ตอบ 2011-07-23 19:58:11


ความคิดเห็นที่ 28 (3301711)

ขอบคุณค่ะ จะพยามปฏิบัติให้ได้น่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น aor วันที่ตอบ 2011-07-28 08:54:22


ความคิดเห็นที่ 29 (3315066)

พอดีว่ากำลังจะหัดถือศิล8ขอคำแนะนำหน่อยได้ใหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐนิชา วันที่ตอบ 2011-11-03 13:08:38


ความคิดเห็นที่ 30 (3316980)

ถ้าจำเป็นต้องขับรถไปนู่นไปนี่ จะผิดศีลแปดหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้อยหน่า วันที่ตอบ 2011-11-26 06:20:14


ความคิดเห็นที่ 31 (3316981)

มีอีกข้อที่สงสัยค่ะ..สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ไหม? ขอบพระคุณค่ะ..

ผู้แสดงความคิดเห็น น้อยหน่า วันที่ตอบ 2011-11-26 06:25:51


ความคิดเห็นที่ 32 (3317023)

สวัสดีค่ะ

พอดีพี่ Student ช่วงนี้ไม่ว่างเข้ามาตอบ ตอบแทนนะคะว่า

พระพุทธองค์ท่าน ห้าม

มี ๑๐ ชนิด
๑.เนื้อมนุษย์
๒.เนื้อม้า
๓.เนื้อสุนัข
๔.เนื้องู
๕.เนื้อสิงห์โต
๖.เนื้อหมี
๗.เนื้อเสือโคร่ง
๘.เนื้อเสือดาว
๙.เนื้อเสือเหลือง
๑๐.เนื้อช้าง

ส่วนอื่นๆ ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรค่ะ แต่ว่า การที่จะละเว้นเองก็อนุโมทนาค่ะ

แต่อย่างไร จะทานเนื้อ ไม่ทานเนื้อ ถ้าเป็นเพิ่มเป็นกรรมฐาน ก็ขอให้กำหนดสติเวลาทานอาหาร ก็จะได้ อานิสงส์มากขึ้นค่ะ

อนุโมทนา

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2011-11-26 15:27:45


ความคิดเห็นที่ 33 (3317414)

 สาธุครับ ผมจะเริ่มทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นและตัวผมเองทุกข์ใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น เสถียร มโนจิตร (kawazakikung_oad-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-30 15:57:59


ความคิดเห็นที่ 34 (3320975)

ตอบได้กระจ่างมากครับ

งามในเบื้องต้น   งามในท่ามกลาง  งามในเบื้องปลาย

สาธุ........สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น กัลญาณมิตร วันที่ตอบ 2012-01-10 21:51:48


ความคิดเห็นที่ 35 (3323940)

ผมอ่านคอมเม้นท์แล้วเห็นว่ามีคนว่าเกี่ยวกับศีลข้อ3 แล้วไม่มีคนตอบสักคนอารัตนาศีลด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น -Kingdom- วันที่ตอบ 2012-02-08 19:41:44


ความคิดเห็นที่ 36 (3331326)

อยากรักษา ศีล 8 แต่ติดเรื่องการงดบริโภคอาหารยามวิกาล เคยลองทำแล้วเปนโรคกระเพาะ จนต้องไปหาหมอ จะทำอย่างไรดีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ^^ วันที่ตอบ 2012-04-20 13:21:44


ความคิดเห็นที่ 37 (3331759)

 อยากถือศิล8แต่ห่วงศิลข้อ6จะทำไม่ได้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น nuna วันที่ตอบ 2012-04-25 12:19:19


ความคิดเห็นที่ 38 (3335989)

 ถือศีลแปด นอนพื้นแต่เป็นห้องแอร์ผิดไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น ดรีม วันที่ตอบ 2012-06-11 20:05:07


ความคิดเห็นที่ 39 (3337480)

ถ้าพักเที่ยงกินข้าวช่วงเที่ยงถึงบ่ายได้ไหมคับ จะยกเว้นได้ไหมคับเพราะที่ทำงานพักตอนเที่ยงถึงบ่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น ขมนัต วันที่ตอบ 2012-06-28 13:39:17


ความคิดเห็นที่ 40 (3337785)

 หนูทําศีล 8 ตอนวันพระค่ะ

 

                                   หนูเร่มทําตอนปี 2555 ค่ะ ตอนนั้นหนูอายุ 10 ปี ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pawarin pookcharoen วันที่ตอบ 2012-07-03 11:59:55


ความคิดเห็นที่ 41 (3339525)

ในการรักษาศีล 8 นั้นไม่ยาก แต่การรักษาศีลและปฏิบัติธรรมให้อยู่ในศีล เพื่อให้มีสมาธิจึงเกิด สติ เกิดปัญญา หมั่นเพียรภาวนานั้นยากยิ่งกว่าการรักษาศีลนั้นเป็นเครื่องนำทางให้ร่างกายและจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น แต่หลังจากนั้น การฝึกกายและใจนั้นยากยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น ชีพราหมณ์ วันที่ตอบ 2012-07-23 10:14:52


ความคิดเห็นที่ 42 (3342054)

 ขอแสดงว่าคิดเห็น การถือศีล 8(เพิ่มอีก 3 ข้อจากศีล5)

1 การงดอาหารหลังเที่ยววัน มันจากว่า เมื่อสมัยโบราณของอินเดียในสมัย พุทธกาล พวกเด็กหนุ่มๆ ที่อยู่วรรณะพราหมณ์ พวกนี้เรียนมากศึกษาศัมภีร์เกี่ยวกับศนาสนามามาก พอศึกษาไปได้ระดับหนึ่ง ก็อยากรู้ต่อไปอีก. แต่สมัยนั้นการศึกษามีน้อย ส่วนใหญ่จึง ออกจากบ้านไป เป็นเรียนหรือศึกษาต่อกับพวกฤาษีหรือนักพรต ซึ่งในสมัยนั้นมีอยู่มาก พวกฤาษีหรือ นักพรตในสมัยนั้น จะไม่พึงพา เงิน ทอง หรือ ทรัพย์สิน ไม่ทำมากินใดๆ ทำแค่นั่งสมาธิ เวลาจะกินอาหารก็จะขอชาวบ้านเอา. หรือ เก็บผลหมากรากไม้ตามป่าตามเขา. ด้วยความยากลำบากในการหาอาหาร พวกคนเหล่านี้จึงจำเป็นต้องกินให้น้อยที่สุด เมื่ออยู่ไปนานๆ ร่างกายก็ปรับตัวได้ กระเพาะจะหดเล็กลง ทำให้ความต้องการกินอาหารก็น้อยไปด้วย จึงเป็นเรื่องง่ายๆ ที่วันนึงจะกินอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งในการรักษาศีล 8 เกี่ยวกับข้อนี้ ถ้าเราอดอาหารไปซะพัก ร่างกายเราก็จะปรับตัวและสามารถ อดไม่กินอาหารหลังเที่ยวได้ หรือแรกๆ ถ้าเราหิวก็เป็นการฝึกดูสติได้เป็นอย่างดีเลย. ดูความรู้สึกหิวแล้วมันจะปรุ่งแต่งต่อไป เป็นอะไรต่างๆนานาจนเราทนไม่ได้ ต้องหาอะไรกิน หรือ เราจะมองมันแค่ความหิวแล้ว ไม่คิดต่อ มันก็จบ เราก็จะรู้สึกอดอีก. ฝึกเช่นนี้ไปเรื่อย เจริญสติ

2 การงดการละเล่น หรือ ไม่ใส่เครื่องหอมต่างๆ จริงๆ ข้อนี้ หลายคนบอกว่าต้อง นุ่มขาว หุ่มขาว ผมว่า มันเป็นการเข้าใจผิดนะ จริงๆ ถ้าเราหยิบเสื้อผ้ามาใส(ใส่ชุดอะไรก็ได้) โดยไม่ได้มีเจตนา ว่าอยากใส่สีนี้เพราะจะไปเที่ยวที่นั้นที่นี้ หรือ เพราะต้องการโชว์ อย่างนั้นอย่างนี้ แค่เอามาใส่เพื่อหุ้มร่างกาย มันจะเป็นชุดอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้แล้ว ก็ถือว่าได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาวหรอก

3 เรื่องที่นอน นี้ก็เป็นการฝึกจิตอย่างนึงเหมือนกัน ถ้าเป็นคนจนๆ เค้าก็นอนเสือกัน เค้านอนได้สบาย แต่บางคนชีวิตไม่เคยนอนเสือเลยนอนแต่เบาะหรือบางคนก็นอนแต่ห้องแอร์ ถ้าวันใดเกิดต้องมานอนเสือไม่มีแอร์ จะนอนกันได้ไม๊. ก็คงต้องฝึกมองสติตัวเองกันแล้วแหละว่าตัวเองจะทำได้หรือไม๊ เห็นมีข้อความ บางคนถามว่านอนพื้นแต่เป็นแอร์ผิดไม๊ ผมว่า ไอ้เรื่องพวกนี้ มันไม่มีผิดมีถูกหรอก ถ้าจะลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วมันไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ลำบากถึงขั้นจะเป็นจะตาย ก็ไม่เห็นเป็นไรก็น่าจะลองดู แล้วดูอารมณ์ ความรู้สึกตอนนั้นว่าเรารู้สึกยังไง จิตใจจะทนได้ไม๊แบบนี้แหละเป็นการฝึกดูจิตใจของตัวเองดีที่สุด. จะได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น แล้วเราจะทนกับมันได้ไม๊ ถ้าเรายอมแพ้(ทนไม่ได้)ก็แสดงว่าจิตเราแพ้ต่อการปรุ่งแต่ง. 

อย่าไปกลัวกับคำว่า ผิดศีล8 (ลองทำ ทำไม่ได้หรือจบไม่มีใครลงโทษอะไร หรือทำสำเร็จแล้วจะได้บุญอะไรมากมายก็ไม่มี แต่เป็นการฝึกดูสติและอารมณ์)

ผู้แสดงความคิดเห็น ดิษลาดพร้าว (ditladprao-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-25 00:07:55


ความคิดเห็นที่ 43 (3345221)

ชีวิตไม่เคยถือศีล5 จะข้ามไปศีล8เลยได้ไม๊ครับ เห็นบางท่านว่าควรจะรักษาศีล5ก่อน

ติดอยู่เรื่องการดูสิ่งบันเทิงเริงใจ ถ้าเราดูdvd หรือหนังเกี่ยวกับปรัญญา หรือดูหนังอันเป็นสิ่งเสริมปัญญา จะได้หรือเปล่า(เห็นเพื่อนว่าไม่ควรดูหนัง)

การสูบบุหรี่สามารถทำได้หรือไม่

และเรื่องเกี่ยวกับเริงรมณ์ แม้ไม่ร่วมประเวณี หากแต่เป็นการพิจารณากายของกันและกันอย่างมีสติ จะได้หรือไม่ (อันนี้อยากถามเป็นความใคร่รู้ส่วนตัว)

สุดท้าย อยากทราบเกี่ยวกับการทานอาหารหลังเที่ยง ซึ่งคิดว่าข้อนี้เป็นข้อใหญ่สำหรับปุถุชนทั่วไป ที่ไม่สามารถถือศีล8ได้ ทราบมาว่า แม้แต่น้ำนมหรือลูกอมรสนมก็ไม่ได้ จริงๆอยากทราบ(ด้วยจิตที่ไม่เป็นอกุศล)ที่มาหรือเจตนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติข้อนี้น่ะครับ เพราะเห็นว่าหลังวิกาล ทีแรกนึกว่าหลังพระอาทิตย์ตก ออกจะดูเป็นการทรมานกายไปสำหรับสามัญชน เป็นไปได้ในทางศาสนาหรือไม่ ที่จะเปลี่ยนกฏข้อนี้ เพราะเห็นหลายสิ่งในทางศาสนาและทางโลก กฏเมื่อ1000ปี 100ปีก่อน กับยุคสมัยปัจจุบัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เพื่อกุศลโลบายให้คนส่วนใหญ่ใกล้ชิดและเข้าหาพระธรรม หลักคำสอน และหลักปฎิบัติ กันมากขึ้น ไม่ทำให้ดูเหมือนว่าการถือศีลเป็นเรื่องไกลตัว ปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์มวลรวมของชนส่วนใหญ่

เพราะเคยสนทนาแลกเปลี่ยนทรรศนะกับเพื่อนเรื่องกระเพาะมนุษย์เมื่อ2500ปีก่อน และกระเพาะในร่างกายคนเราเมื่อปัจจุบันที่ย่อมมีการวิวัฒนาการแต่งต่างกันบ้าง เพื่อนให้ข้อคิดว่าแท้จริงแล้วธรรมชาติให้ร่างกายเรามาเพียงเพื่ออาหารแค่1-2มื้อก่อนเที่ยงเท่านั้น แสดงว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันที่มีdinnerกัน หรือการศึกษาการเรียนการสอนการปลูกฝังให้ทานอาหาร3มื้อ นี่ผิดกันหมด บางทีข้าพเจ้าไตร่ตรองก็ปวดหมอง

อาจเป็นคำถามที่เขลาปัญญาแต่อยากให้ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ด้วยปิติ (athotathot-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-04 09:05:11


ความคิดเห็นที่ 44 (3345772)

 ถือศีล 8 ห้ามใฃ้ครีมทาหน้า ทาผิว ใฃ่ไหมค่ะ นอนบนโซฟาได้ไหม หลังเที่ยงวัน ทานอาหารเจได้ไหม ถ้าเราต้องพูดโกหก โดยไม่เจตนา และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายจะได้ไหม ถ้า เราอาบน้ำ สระผม โดยใช้ สบู่ แซมพู ที่มีกลิ่นหอมจะได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น นางกัลยา วันที่ตอบ 2012-10-12 03:20:49


ความคิดเห็นที่ 45 (3347560)

การรักษาศีลถ้าใจเราบริสุทธิ์อยู่ไหนก็รักษาศีลได้ เรามีใจมุ่งมั่นว่าจะทำต้องทำให้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น การรักษาศีลอยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้าใจเราบริสุทธิ์ วันที่ตอบ 2012-11-04 20:06:32


ความคิดเห็นที่ 46 (3347843)

ไม่เห็นด้วยกับ ศิล 6 อดข้าวแล้วได้บุญหรอ

แบบนี้คนรวยตกนรก  คนจนไม่มีอะไรกินขึ้นสวรรค์

ผู้แสดงความคิดเห็น ninepae วันที่ตอบ 2012-11-08 15:04:29


ความคิดเห็นที่ 47 (3350215)

พอดี  ดิฉัน เป็นนักศึกษานะค่ะ  ศาสตร์ที่กำลังเรียนนี้ คือ การตลาดค่ะ

ต้องให้ความเชื่อมั่นโดยส่วนหนึ่งคือการแต่งตัว

  อาจารย์บอกว่าถ้าใครไม่แต่งโดนหัก 2 คะแนน  ถ้าแต่งจะได้ 1

  แล้วถ้าดิฉันจะรักษาศีล แต่จำเป็นต้องแต่งตัว  ผิดคำสอนหรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณบีม (beammunser-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-11 12:52:18


ความคิดเห็นที่ 48 (3352605)

 ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกๆ ท่านก่อนนะครับ

ผมได้อ่านหลายๆ ความคิดเห็นจากในกระทู้นี้ ซึ้งทั้ง ศีล5 และ ศีลแปด จัดว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลแก่ผู้ที่ขวนขวายเข้ามาใส่ตัว

แต่ทั้งนี้หลักปฏิบัติและวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของศีลแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันครับ หลักๆ ที่เราชาวพุทธรู้จักกันโดยมากมี ดังนี้

 

1. ศีล 5     ข้อ   สำหรับชาวบ้าน ฆราวาส หรือ ผู้ครองเรือน

2. ศีล 8     ข้อ   สำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์

3. ศีล 10   ข้อ   สำหรับสามเณร     

4. ศีล 227 ข้อ   สำหรับพระภิกษุสงฆ์

โดยหลักการแล้วตั้งแต่ ศีล 8 เป็นต้นไปนั้นเป็นไปเพื่อการ ประพฤติพรหมจรรย์ ครับ สังเกตได้จากศีลข้อ 3 ซึ่งจะแตกต่างกัน 

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ  : เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ

อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์

ทีนี้เราต้องไปดูครับว่า การประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ คืออะไร การประพฤติพรหมจรรย์ คืออะไร และ ความมุ่งหวังในการรักษาศีล แต่ละระดับนั้นคืออะไร ซึ่งโดยความเห็นของผมแล้ว คิดว่าท่านทั้งหลายที่รักษาศีลนั้นมีความมุ่งหวังลึกๆ ในใจอยู่คือ "นิพพาน

 

ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยต่อท่านทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้รู้น้อย วันที่ตอบ 2013-02-03 21:23:42


ความคิดเห็นที่ 49 (3352709)

ในการถือศีล8นั้นข้อ3คือ อพรัมจริยาเวรมณี ห้ามผิดพรมจรรย์นั้น ห้ามคิด ห้ามดู สิ่งมาสื่อกระตุ้นทางเพส มิได้ ข้อ6วิการโภชนาเวรมณี ห้ามบริโภคอาหารที่สามารถเคี่ยวได้ เพราะอะไรคือเป็นห้ามจิตในการอยากแบบอยากกิน หมูย่าง แต่เราห้ามจิตใจไม่ให้ไปตามอารมณ์เรา

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เริ่มจะพบแสงธรรม วันที่ตอบ 2013-02-09 17:59:56


ความคิดเห็นที่ 50 (3352765)

ขออนุโมทนาสาธุทุกท่าน ที่รักษาศีล8 กันนะคะ

การรักษาศีล อยู่ที่ใจค่ะ  ตั้งใจทำ เราก็ได้บุญอานิสงฆ์เยอะ

ฉันเป็นคนหนึ่ง ที่ชอบถือศีล8 ในวันพระ 

มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  เป็นที่พึ่ง นำธรรมะ

ที่พระพุทธเจ้าสอน มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ความทุกข์

ลดน้อยลงเยอะค่ะ   ...   สำหรับท่านใด ที่ไม่เข้าใจในการรักษา

ศีล8  หรือมีความทุกข์ใจ   แอดมาถามฉันได้นะคะ  ที่เฟสบุ๊คของ

ดาหวัน จอมบงการ   ...   ยินดีจะแก้ปัญหาให้คุณได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ

ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาหวัน จอมบงการ วันที่ตอบ 2013-02-12 14:15:02[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.